Liity jäseneksi

Kähkösten sukuseuran r.y:n tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää suvun jäsenten yhteenteenkuuluvaisuuden tunnetta, vaalia suvun perinteitä sekä mahdollisuuksiensa mukaan tarvittaessa avustaa suvun jäseniä sukututkimusasioissa. Yhdistys toimii pitämällä määrävuosina kokouksia, edistämällä suvun historian tutkimista ja pitämällä luetteloa suvun jäsenistä. 

Yhdistyksen asioita hoitavat sukuseuran hallitus ja sukukokoukset. Sukuseuran hallitus hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat, arkiston ja talouden. Varsinainen sukukokous pidetään vähintään joka toinen vuosi.

Jäsenmaksu on 15 euroa vuodessa, ainaisjäsenmaksu 150 euroa. 

Jäsenenä sinulla on mahdollisuus vaikuttaa sukuseuran toimintaan sukukokouksissa sekä kiinnostuksesi mukaan toimia sukuhaarasi edustajana sukuseuran hallituksessa tai sukututkijana. 

Jäsenetuna saat 1-2 jäsentiedotetta vuodessa sekä oikeuden jäsensivujen tietoihin. Näihin tietoihin sinulla on mahdollisuus tehdä ilmoituksia rekisterin ylläpitäjälle havaitsemistasi virheistä sekä ilmoittaa sukuhaarasi kuolleista, syntyneistä ja muista muutoksista. 

Liittymislomake

Tietoja käsitellään jäsenen ja sukuseuran väliseen jäsensuhteeseen, sivuston käyttöön ja lainsäädännön velvoitteisiin perustuen. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.